Soal Struktur Atom dan SPU

Bookmark and Share

1. Unsur – unsur berikut yang termasuk satu golongan :

a. Mg,Ca,Fr d. B,C,N

b. N,P,Po e. Na,Ca,In

c. Na,K,Fr

2. Unsur – unsur berikut mempunyai jumlah kulit sama:

a. 11Na, 12Mg, 19K d. 6C, 14Si, 33As

b. 19K, 37Rb, 55Cs e. 20Ca, 31Ga, 36Kr

c. 2He, 3Li, 4Be

3. Konfigurasi unsur yang terletak pada periode 4, golongan VA

a. 2,8,18,5 d. 2,8,18,18,4

b. 2,8,8,5 e. 2,18,8,5

c. 2,8,18,8,4

4. Nomor atom unsur yang terletak di periode 5, golongan IIA :

a. 7 b. 15 c. 28 d. 38 e. 48

5. Jumlah proton, elektron, neutron dari

+ 3 27

13 Al :

a. 13,13,27 d. 13,10,24

b. 13,10,14 e. 10,13,14

c. 13,16,14

6. Jika ion S2-

punya 18 elektron, maka letak S dalam SPU :

a. periode 3, golongan VIIIA

b. periode 3, golongan VIA

c. periode 4, golongan IIA

d. periode 2, golongan IVA

e. periode 6, golongan IIIA

7. Unsur X jika melepas 2 elektron, akan mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan unsur Y

yang terletak pada periode 4, golongan VIIIA. Maka jumlah proton unsur X adalah :

a. 38 b. 36 c. 34 d. 20 e.18

8. Unsur berikut yang tidak termasuk golongan A adalah unsur dengan konfigurasi elektron .....

a. 2,8,8,2 d. 2,8,18,3

b. 2,8,18,8,2 e. 2,8,18,2

c. 2,8,8

9. Nomor atom unsur yang tidak termasuk dalam periode 5 :

a. 50 b. 37 c. 36 d. 40 e. 54

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar